Vesper met Capella Gudula – Sweelinck – Praetorius


Evenementgegevens


Op 24 oktober 2021 zal er om 19.00 uur zal er een vesperdienst met medewerking van Capella Gudula uit Lochem onder leiding van Els Dijkerman gehouden worden in de Protestante Kerk Haaksbergen.

Muziek van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) en Michael Praetorius (1571-1621) staat in deze vesper centraal.

Het jaar waarin deze componisten kwamen te overlijden is dit jaar vierhonderd jaar terug.

Aangezien Sweelinck van grote invloed is geweest op de Nederlandse kerkmuziek door zijn psalmzettingen en als „organistenmaker“ generaties van organisten heeft beïnvloed wordt dit jubileum herdacht in deze viering. Zijn Duitse collega Praetorius is niet minder van betekenis, er zijn talrijke zettingen van zijn hand van liederen die ook in het Liedboek der Kerken staan.

Jeanne Dane zal voorgaan en Marion Röber bespeelt het orgel.

 

Ter bestrijding van de onkosten is er een vrije gift bij de uitgang.